Vi kan pröva och ändra våra värderingar i en process som innehåller:
  • Tankeverksamhet - att vi förser oss med en bredare tankeprocess och beslutsunderlag.
  • Blottläggning - att vi ger oss själva en möjlighet att dra fram våra värderingar i ljuset där de kan skärskådas och ifrågasättas.
  • Kommunikation - att vi väljer en omgivning där vi öppet kan diskutera värderingar och få feedback på sådana värderingar som kan ifrågasättas.

Värderingar som vi väljer eller blir medvetna om fungerar som motivation för vårt beteende. När vi väljer att ge prioritet till specifika värderingar ger vi vikt och värde till en aspekt av livet och det påverkar i grunden hur vi möter vår tillvaro.


Par som kramas

Ämnet ikväll är kärlek. Och det gäller för i morgon kväll också. Faktiskt, så vet jag inte något bättre ämne att diskutera tills ni dör.

(Hafig)

Annons:

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Starta dina studier

Alla 26 lektioner är gratis och inkluderar brev, artiklar och filmer.

Ingen registrering krävs.

Se lektioner och kom igång!