I lektion 2 av Relationsskolan lär du dig om den grundläggande skillnaden mellan att fokusera på att förstå eller på att bli förstådd.

Det är vår förhoppning att du förstår innebörden i detta nummer av Relationsskolan. Denna gång handlar det om ett enkelt och samtidigt utmanande perspektiv som kan förändra de mest problematiska relationer.

Är du en person som i dina relationer till andra människor oftast strävar efter att bli förstådd eller efter att förstå andra? Vilket du väljer, framförallt när du hamnar i konflikter eller gräl, kommer att vara mycket avgörande för om du och din partner kommer närmare eller längre ifrån varandra, om ni blir lyckligare eller olyckligare tillsammans.

I denna video berättar Markus Amanto om hur skillnaden mellan att fokusera på att förstå eller på att bli förstådd påverkar din relation.

Par med bärbar dator studerar relationer

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.